Search
× Search

Het begeleidingsteam in onze school heeft als opzet steun of hulp te geven aan leerkrachten of leerlingen in situaties die dreigen te ontsporen. Het maakt deel uit van het positief handelingsplan dat gericht is op het versterken van een positieve leef-, leer- en werkhouding.

Het schoolgebeuren is een groepsgebeuren waar zich interacties afspelen tussen de leerkracht en de leerling(en) en tussen de leerlingen onderling. Voor een ordevol verloop van het schoolleven worden er een aantal gedragsregels en afspraken gehanteerd. Ongeacht de 'gewone pedagogische middelen', kunnen er zich situaties voordoen waarin deze middelen niet meer voldoende zijn en er een soort 'crisissituatie' ontstaat. In dergelijke situaties is het raadzaam om hulp van derden in te roepen. Op zo’n momenten staat het begeleidingsteam ter beschikking.

Leerlingen die het 'moeilijk' hebben en leerlingen die storend en/of ontoelaatbaar gedrag

vertonen tijdens het lesgebeuren of op de speelplaats worden opgevangen door het

begeleidingsteam. Zij krijgen de kans om tot rust te komen en terug te blikken op wat er

gebeurd is. Samen wordt er gezocht naar een oplossing: waar is het misgelopen, hoe kan het in de toekomst anders, wat kan ik doen om het goed te maken? De bedoeling is er sterker uitkomen.

Wij zijn ook aanwezig op de sociale media. Volg ons op facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

  

GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2019 door De Ark Buitengewoon Onderwijs
Back To Top