Search
× Search

Inschrijven

Zorgzaam inschrijvingsbeleid

 

Onze doelgroep bestaat uit jongeren vanaf 13 jaar met een attest buitengewoon secundair onderwijs voor opleidingsvorm 1 of 2, type 2.

Onze school kiest ervoor om uitgebreid zorg te besteden aan de inschrijvingsprocedure. We doorlopen verschillende stappen om een zo optimaal mogelijk zicht te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van de leerling. Deze plaatsen we naast onze mogelijkheden en beperkingen als school om tot een weloverwogen beslissing te komen. Met andere woorden na een gesprek met de ouders en het eventueel opvragen van bijkomende informatie moet blijken of een leerling binnen onze school past. Om pedagogische en veiligheidsredenen houden we het aantal leerlingen in een klasgroep beperkt. Een inschrijving kan dus niet altijd gegarandeerd worden.

De inschrijvingsprocedure houdt volgende stappen in:

 • Informeren
 • Kennismaken met de school
 • Bezinningsperiode
 • Definitieve inschrijving

Informeren

Telefonisch of per mail kan u altijd terecht voor praktische informatie: of de leerling past binnen het profiel van de school, of de leerling recht heeft op leerlingenvervoer, of er nog plaats is, …

Kennismaken met de school

Als u wil kennismaken met  de werking van onze school kan u telefonisch of per mail een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding.
We vertellen u graag over:

 • de opleidingsvorm waarvoor uw zoon of dochter in aanmerking komt
 • onze manier van werken
 • onze leerlingen
 • het schoolreglement
 • onze infrastructuur
 •  …

Om dit zo concreet mogelijk te maken doen we een rondleiding door de school en bezoeken we een aantal klassen.

Op die manier hopen we een volledig beeld te geven van BuSO De Ark en waar we voor staan.

We maken ook graag tijd voor uw vragen en uw verhaal. We peilen naar uw verwachtingen en de noden van uw kind.

We vinden het ook belangrijk dat de leerling zelf kan kennismaken met onze school. Dit hoeft niet bij een eerste bezoek, soms is het beter als ouders eerst een keer zonder hun zoon of dochter komen kijken. Er kan dan altijd een volgende afspraak gemaakt worden om met de leerling langs te komen.

Bezinningsperiode

Na het kennismakingsbezoek kan het belangrijk zijn om hier verder over na te denken, om nog andere scholen te bezoeken, om dit met uw kind te bespreken, …

Indien u kiest voor inschrijving maakt u best telefonisch of per mail een afspraak voor het inschrijvingsgesprek en het invullen van de formulieren.

Definitieve inschrijving

De inschrijvingen gebeuren meestal door de pedagogisch coördinator.

Volgende documenten zijn nodig:

 • De identiteitskaart van de leerling.
 • Adres en telefoonnummers van ouders en eventuele andere contactpersonen (huisarts, specialisten, internaat, consulent, …)
 • Alle verslagen die kunnen helpen om een beeld te vormen van de leerling en zijn of haar mogelijkheden en noden.
 • Een voorlopig attest van het CLB met vermelding van type en opleidingsvorm.
 • Nadien wordt het officieel attest door De Ark aangevraagd bij de vorige school en bij het CLB van de vorige school. Zonder voorlopig attest kunnen we niet inschrijven.
 • Elke inschrijving gebeurt steeds onder voorbehoud van het juiste attest.

Tijdens het invullen van de inschrijvingsformulieren hebben we een uitgebreid intakegesprek. Dit om een zo goed en volledig mogelijk beeld van de leerling te krijgen.

De inschrijving is pas definitief nadat u zich als ouders schriftelijk akkoord verklaart met ons schoolreglement en pedagogisch project

Contactpersoon

Voor informatie in verband met inschrijvingen of om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek of inschrijving kan u altijd terecht bij:

Ilse De Baer
Pedagogisch coördinator
03/542.39.98

Wij zijn ook aanwezig op de sociale media. Volg ons op facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

  

GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2020 door De Ark Buitengewoon Onderwijs
Back To Top