Search
× Search

Opleidingsvorm 2

Doelstelling

De doelstelling van OV2 is leerlingen voorbereiden op een later leven in een  beschermde leefwereld en een beschermd arbeidsmilieu.

Een beschermde leefwereld kan zijn:

- thuis

- een tehuis voor werkende volwassenen

- begeleid zelfstandig wonen

Een beschermd arbeidsmilieu kan zijn:

- een beschutte werkplaats

- begeleid werken (onbezoldigd enkele uren of dagen per week gaan werken in

    het gewone arbeidsmilieu).

- een dagcentrum in combinatie met begeleid werken

- heel soms in het normaal economisch circuit (NEC)

OV 2 wordt opgesplitst in twee fasen:

- fase 1: 3 tot 4 leerjaren (van 13 jaar tot minstens 16 jaar)

- fase 2: 3 tot 4 leerjaren (vanaf 16 jaar)

Zowel in de eerste fase als in de tweede fase worden de vakken opgedeeld in twee grote groepen:

- ASV: algemene en sociale vorming

- BGV: beroepsgerichte vorming


Leerinhouden en methodes zijn verschillend.

In onderstaand pdf document kan je een overzicht krijgen van de verschillende lessen of vakken die in OV2 aan bod komen:    

Lessentabel OV2

 

Wij zijn ook aanwezig op de sociale media. Volg ons op facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

 

  

 

GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2022 door De Ark Buitengewoon Onderwijs
Back To Top