Search
× Search

Inschrijven

Een woordje uitleg bij aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 
 

Aanmelden voor onze school via de link hieronder

 https://meldjeaanbuso.antwerpen.be

Om aan te melden heb je het rijksregisternummer van de jongere nodig. Dit vind je op de Kids-ID van je kind, op de identiteitskaart of op een klevertje van de mutualiteit. 


Meer uitleg nodig?
Neem gerust contact op met onze school of met je CLB. 

Opgelet!
Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs heeft je kind een verslag nodig opgemaakt door het CLB. Zonder verslag kan je je kind niet inschrijven. De CLB's maken in Antwerpen een voorlopig document op om mee te kunnen nemen naar de inschrijving. Breng dit zeker mee.

Heb je een klacht? 
Heb je een klacht, contacteer dan als stap 1 de directie van onze school.
Als stap 2 kan je een klacht indienen via https://nl.surveymonkey.com/r/klachtenLOPAntwerpen

Je klacht wordt dan behandeld door de disfunctiecommissie in de schoot van het lokaal overlegplatform Antwerpen secundair onderwijs. 

 

Kennismaken met de school

Als u wil kennismaken met de werking van onze school kan u telefonisch of per mail een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
We vertellen u graag over:

 • onze manier van werken
 • onze leerlingen
 • het schoolreglement
 • onze infrastructuur
 •  …

Omwille van de Corona maatregelen kunnen we geen kennismakingsbezoek in de school regelen.

Vandaar dat wij een kennismakingsfilm gemaakt hebben van zowel OV1 als OV2.

 

Film OV1

Film OV2

 

Contactpersoon:

Voor informatie in verband met inschrijvingen of om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of andere info kan u altijd terecht bij:

Ilse De Baer
Pedagogisch coördinator
03/542.39.98

Definitieve inschrijving

De inschrijvingen gebeuren door de orthopedagogen.

Volgende documenten zijn nodig:

 • De identiteitskaart van de leerling.
 • Adres en telefoonnummers van ouders en eventuele andere contactpersonen (huisarts, specialisten, internaat, consulent, …)
 • Alle verslagen die kunnen helpen om een beeld te vormen van de leerling en zijn of haar mogelijkheden en noden.
 • Een voorlopig attest van het CLB met vermelding van type en opleidingsvorm.
 • Nadien wordt het officieel attest door De Ark aangevraagd bij de vorige school en bij het CLB van de vorige school. Zonder voorlopig attest kunnen we niet inschrijven.
 • Elke inschrijving gebeurt steeds onder voorbehoud van het juiste attest.

Tijdens het invullen van de inschrijvingsformulieren hebben we een uitgebreid intakegesprek. Dit om een zo goed en volledig mogelijk beeld van de leerling te krijgen.

De inschrijving is pas definitief nadat u zich als ouders schriftelijk akkoord verklaart met ons schoolreglement en pedagogisch project

Wij zijn ook aanwezig op de sociale media. Volg ons op facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

 

  

 

GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2022 door De Ark Buitengewoon Onderwijs
Back To Top